Volg ons nu ook!
Welkom op het JBC

Ontdek het Jeroen Bosch College

Je kent het Jeroen Bosch College misschien al doordat je ons gezien hebt op een informatiebijeenkomst op je basisschool of verhalen van broer, zus, vriend of vriendin hebt gehoord. Misschien weet je al zeker voor welke school je kiest, misschien twijfel je nog. Het is spannend om een school te kiezen en daadwerkelijk te starten. Op onze site en in onze algemene folder vind je basisgegevens over onze school. Wil je verder kennis maken? We nodigen je van harte uit voor de Open Dag en/of de snuffelstages. Natuurlijk kun je hiernaast altijd contact opnemen als je nog vragen hebt. We helpen je graag bij je keuze! 

 

Open Dag

Onze Open Dag is dit jaar gehouden op zaterdag 27 januari 2018, van 10.00 uur tot 14.00 uur. De algemene presentatie die wordt gegeven, kun je na de open dag via deze link bekijken.

 

Snuffelstages

Tijdens de Open Dag kun je een eerste indruk van de school krijgen, de medewerkers en het schoolgebouw. Als je wilt ervaren hoe onze school werkt op een normale schooldag, dan kun je vrijblijvend deelnemen aan een snuffelstage. Hierbij volg je een vakles, kun je het gebouw bekijken en alle vragen stellen die je kunt bedenken. 

 

Aanmelden en toelating eerste klas

Zit je in groep 8 en wil je in schooljaar 2018-2019 starten op een van de eerste klassen op het Jeroen Bosch College? Welkom! Binnen de VO-scholen in 's-Hertogenbosch zijn afspraken gemaakt over de aanmeld- en toelatingsprocedure. Klik hier voor een toelichting. De scholen zorgen bij overaanmelding samen voor een goede verdeling, zodat alle leerlingen kunnen worden toegewezen aan de school van hun eerste, tweede of desnoods derde keuze. We verwachten dat je in februari 2018 digitaal kunt vooraanmelden.

In welke afdeling je komt, hangt af van het advies van de basisschool. Leerlingen met een ondersteuningsvraag verzoeken we tijdig contact op te nemen zodat we kunnen onderzoeken welke ondersteuning nodig is en hoe onze school deze kan bieden.

 

In welke brugklas kom je bij een 'gemengd advies'?

Afhankelijk van het advies van de basisschool word je op het meest passende niveau aangesproken en begeleid. Het Jeroen Bosch College werken we met eenjarige brugklassen op 3 niveaus: 

brugklas  advies basisschool
mavo-havo
  • mavo
  • mavo/havo
havo
  • havo
vwo
  • havo/vwo
  • vwo

We werken met een mavo-havo brugklas om je positieve ervaringen op te laten doen en je alle ruimte te geven om door te groeien. Deze brugklas is voor de leerlingen met een mavo- of mavo/havo-advies. Voor de leerlingen met een havo-advies is er de havo brugklas en voor de leerlingen met een havo/vwo- óf vwo- advies is er de vwo brugklas. Op die manier kunnen we je beter bedienen en heb je geen last van leerstof die te 'moeilijk' of te 'makkelijk' is. Als je van je basischool een havo/vwo-advies krijgt, komt je in principe in een vwo klas, tenzij de ouder(s)/verzorger(s), basisschool en/of het Jeroen Bosch College dit geen verstandige beslissing vinden. Zo proberen we je zo veel mogelijk uit te dagen!

 

De eerste weken op het JBC

Van je vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs, het is een grote stap. We doen ons best om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen op je nieuwe school, onze school, ‘ons JBC’. Al voordat je start, hebben we contact met je leerkracht(en) van groep 8 ten behoeve van een goede overdracht. Bij het samenstellen van de klassen proberen we om leerlingen van dezelfde basisschool in dezelfde klas te plaatsen. Natuurlijk kunnen we hiervan afwijken op verzoek van ouders of op grond van adviezen van je leerkracht(en) van groep 8. Nog voor de zomervakantie nodigen we je uit voor een kennismaking met je nieuwe klasgenoten en je mentor. Ook je ouders zijn dan van harte welkom. Je krijgt hier het kennismakingsboekje uitgereikt. Na de zomervakantie start je met een introductieweek waarbij je verder kunt kennismaken met je klasgenoten, de mentor en het gebouw. Ook is er dan een informatieavond voor je ouders waarin ze uitgebreide informatie krijgen over onze school en wat ze kunnen verwachten. Na een paar weken informeren we via een enquête naar je eerste ervaringen. Je hoeft in de brugklas niet bang te zijn dat je verdwaalt in de school. In ons gebouw is een vleugel speciaal gereserveerd voor de brugklassen; ‘Het Dolfinarium’, waar je je pauze doorbrengt. 

 

Samenstelling klassen en keuzemogelijkheden onderbouw havo en vwo

Op de zeer druk bezochte Open Dag van het Jeroen Bosch College is door veel bezoekers gevraagd naar de samenstelling van de brugklassen en de keuzemogelijkheden in de onderbouw van het havo en vwo. Vanaf dag één spreken wij duidelijk onze verwachtingen uit naar de leerlingen en maken wij de eisen kenbaar waaraan moet worden voldaan om de gekozen opleiding met goed gevolg te kunnen afsluiten. In onderstaand schema staan de keuzemogelijkheden beschreven voor de onderbouwklassen van de opleidingen havo en vwo.

 

  • Leerjaar 1: Atheneum-leerlingen en atheneum-leerlingen tto volgen de vakken Kunst Beeldend en O&O en hebben hiernaast de mogelijkheid om het vak Latijn te volgen. Het vak Latijn wordt geclusterd voor de leerlingen atheneum/atheneum tto; deze leerlingen houden de mogelijkheid open voor het volgen en afronden van de opleiding gymnasium.
  • Leerjaar 2 en 3: Atheneum-leerlingen en atheneum-leerlingen tto kiezen één van drie vakken Kunst Beeldend, O&O, Latijn/Grieks. De drie vakken worden geclusterd voor de leerlingen atheneum/atheneum tto. De leerlingen die kiezen voor het vak Latijn/Grieks houden de mogelijkheid open voor het volgen en afronden van de opleiding gymnasium.
  • Leerjaar 1 t/m 3: Afhankelijk van het aantal leerlingen die zich aanmelden en hun advies/keuzen, bestaat de mogelijkheid tot het vormen van een gymnasium-klas in leerjaar 1, 2 en/of 3. Dit is een formatieve overweging die we pas midden maart kunnen maken.

   

Aanmelden leerjaar 2 en verder

Zit je op een andere voortgezet onderwijs school en wil je overstappen naar het Jeroen Bosch College in leerjaar 2 of verder? Neem dan contact op om te kijken of we dit voor je kunnen realiseren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Vermeulen via a.vermeulen@jbc.nl. Bij de aanmeldformulieren kun je het formulier vinden van het betreffende leerjaar. Zij-instroom leerjaar 4 en hoger

Mevrouw Papen is contactpersoon voor aanmelding voor zij-instroom bovenbouw (leerjaar 4 en hoger): g.papen@jbc.nl.

Voor externe leerlingen van 4 vmbo-t die zich willen aanmelden voor instroom op 4 havo, is een speciaal informatieboekje beschikbaar. 

mavo
 

 

Brazzers Porno